Rodné listy ke stažení

Rodné listy ke stažení naleznete na webu Certifikacelihovin.cz.

Instrukce pro prodejce lihovin

1. krok: Kontrola kolku

Vyrobené v roce 2012

Složení evidenčního kódu: co znamenají jedlotlivá čísla a písmena

číselný kód rozlišující výrobce/distributora den objednávky kolku měsíc objednávky rok objednávky objem balení objem etanolu
6085 15 A 2 B C

Pokud číslice na třetí pozici zprava je "2", jedná se o výrobu roku 2012 a tedy je třeba doložit původ lihu/lihoviny formulářem o původu.

Klíč pro značení objemu balení a obsahu etanolu v roce 2012

objem balení objem etanolu
A 0,2 - 0,35 l A 15 - 29 %
B 0,5 l B 29,1 - 34 %
C 0,7 l C 34,1 - 37 %
D 1 l D 37,1, % a více
E 1,5 l a více - -

Ukázka kolku produktu vyrobeného v roce 2012

Ukázka nového kolku s červeným písmem.

Vyrobené v roce 2013

Evidenční kód u výroků z roku 2013 s novým typem číselného označení výrobce/distributora, které souběžně platí od 1.1. 2013.

číselný kód rozlišující výrobce/distributora den objednávky kolku měsíc objednávky rok objednávky objem balení objem etanolu
D001 10 A 3 D D

Klíč pro značení objemu balení a obsahu etanolu v roce 2013

objem balení objem etanolu
A 0,1 do 0,425 l A 15 - 20 %
B 0,425 l včetně do 0,6 l B nad 20 - 34 %
C 0,6 l včetně do 0,875 l C nad 34 - 37 %
D 0,875 l včetně do 1,25 l D nad 37 %
E 1,25 l včetně do 6 l včetně - -

Vyrobené od 1.12.2013

Stock má začátek kolku vždy D001. QR kod odkazuje na informaci o kolku – společnost, jíž je kolek určen; kdy byl vydán; litráž láhve; apod. V současné době se lze v obchodech setkat se 3 typy kolků (prvotní: pro Stock s typickým úvodnem 6085; po prohibiční: černvený nápis NOVÝ; nové kolky od 1.12.2013: černé písmo, QR kod ) . Všechny 3 typy je možné používat až do vyprodání zásob.

2. krok: Kontrola šarže

Šarže má následující strukturu

výrobní šarže rok výroby pořadové číslo dne v roce (001-356) hodina stáčení (A-Xú minuty stáčení (1-60) číslo stáčecí linky (1-5)
L 2 178 H 47 2
údaje určující pro rozlišení šarže variabilní část údaj určující pro rozlišení šarže
produkt označení šarže umístění komentář fotografie umístění kódu
Produkty vyrobené  nebo lahvované společností
 Plzeň
L2178H47/2 potisk na uzávěru/ potisk na hrdle lahve L2 = vyrobeno v roce 2012,
zvýrazněné číslo v kódu definuje datum výroby

Struktura šarží u značek distribuovaných společností Stock Plzeň - Božkov s.r.o. se liší a jejich přehled najdete níže.

3. krok: Srovnání šarží s rodným listem

Stock Plzeň - Božkov s.r.o. uvádí pro zboží vyrobené/dovezené od 1.1.2012 do 21.9.2012 rozsah šarží od-do.

Příklad: šaržeL2178H47/2 je pokrytá níže uvedeným rodným listem (červeně vyznačeno), protože spadá do rozmezí L2001A00/1 - L2260Z59/9.

4. krok: Elektronický podpis

Umístěn na první straně dokladu o původu. Dokument má tedy platnost tištěného originálu.

Zahraniční značky

Zahraniční značky, které Stock Plzeň - Božkov s.r.o. distribuuje, mají různé značení data výroby - detaily zde.